21. 1. 2020  1:59 Vincent
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Analýza vznikajúcich porúch systémov riadenia procesov na báze dolovania dát
Autor: Ing. Martin Németh, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent 1:doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Dušan Šimšík, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza vznikajúcich porúch systémov riadenia procesov na báze dolovania dát
Abstrakt:Analýza dát pomocou metód dolovania dát a získavanie znalostí z dát majú v súčasnosti v oblasti priemyslu veľké opodstatnenie. Výsledky takejto analýzy dát môžu priniesť nové znalosti aplikovateľné na daný výrobný proces a tak prispieť k zefektívneniu riadenia procesov. Dizertačná práca sa zaoberá analýzou dát o vznikajúcich poruchách vo výrobnom procese v oblasti automobilového priemyslu pomocou metód dolovania dát. Referenčné dáta o vznikajúcich poruchách, použité v dizertačnej práci, pochádzali z reálneho výrobného procesu z automobilového priemyslu. V prvej fáze riešenia dizertačnej práce bolo potrebné porozumieť zozbieraným dátam, ich štruktúre a vlastnostiam a tiež samotnému výrobnému procesu, z ktorého dáta pochádzali. Následne boli identifikované problémy riešiteľné pomocou metód dolovania dát a získavania nových znalostí z dát o vznikajúcich poruchách. Po identifikácii a výbere problémov riešiteľných pomocou metód dolovania dát bola vykonaná analýza zozbieraných dát pomocou vhodných vybraných metód dolovania dát. Výsledky týchto dátových analýz boli následne zosumarizované a reprezentované. Na základe reprezentovaných výsledkov dátovej analýzy bola navrhnutá metodika procesu analýzy dát o vznikajúcich poruchách vo výrobnom procese v priemyselnej oblasti pomocou metód dolovania dát.
Kľúčové slová:riadenie procesov, dáta o poruchách, dolovanie dát, získavanie znalostí z databáz

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene