21. 1. 2020  1:51 Vincent
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Analýza medicínskych údajov, ich spracovanie a vyhodnocovanie s využitím metód dolovania dát
Autor: Ing. Andrea Némethová, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Juraj Spalek, PhD.
Oponent 2:doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza medicínskych údajov, ich spracovanie a vyhodnocovanie s využitím metód dolovania dát
Abstrakt:Zámerom dizertačnej práce bolo analyzovať medicínske dáta pomocou procesu dolovania dát. Pod pojmom medicínske alebo biomedicínske dáta sme v práci rozumeli dáta, ktoré opisovali zdravotný stav pacientov na základe podstúpených vyšetrení pri diagnostifikácii ischemickej choroby srdca. Zároveň sme navrhli vhodný spôsob aplikácie procesu dolovania dát pri analýze týchto dát. Celý proces bol rozdelený na viacero fáz. V prvej fáze boli všeobecne identifikované problémy získavania znalostí z medicínskych dát, medzi ktoré patria napríklad identifikácia diagnózy alebo viacerých diagnóz pacienta alebo identifikácia vplyvu medicínskych parametrov na výslednú prognózu pacienta. Vybraným problémom sme sa venovali v ďalších fázach práce. Ďalšia fáza sa venovala identifikácii a zberu medicínskych dát pre účely získavania znalostí. V rámci tejto fázy bol navrhnutý zber dát z prepúšťacích správ, vypovedajúcich o zdravotnom stave pacienta z obdobia hospitalizácie alebo vyšetrenia. Vo fáze dolovania dát boli medicínske dáta podrobené analýze pomocou vybraných metód dolovania dát. Taktiež bol vytvorený klasifikačný model pre podporu rozhodovania v určovaní vhodnej terapie pre pacientov s ischemickou chorobou srdca. V tejto fáze bola tiež zistená miera vplyvu jednotlivých parametrov na výslednú prognózu pacienta.
Kľúčové slová:medicínske údaje, dolovanie dát, analýza dát

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene