26. 1. 2020  15:52 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh simulácie výrobného procesu „Výhrevne Juh“ v spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. v simulačnom softvéri SIMIT
Autor: Ing. Michal Andel
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent:Ing. Augustín Gese, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh simulácie výrobného procesu „Výhrevne Juh“ v spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. v simulačnom softvéri SIMIT
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce je oboznámiť sa so simulačným softvérom SIMIT 9 od firmy Siemens, analyzovať výrobné procesy v spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s. – Výhrevňa Juh a vytvoriť zjednodušený simulačný model pre vybranú časť vykurovacieho procesu. Tento model by sa mal využívať na školenie nových zamestnancov, rekvalifikáciu, prípadne aj na testovanie súčasných pracovníkov. Simulácia bude realizovaná pomocou prvkov základnej knižnice softvéru SIMIT 9 Demo a signálov z virtuálneho PLC, ktoré bude simulované pomocou softvéru PLCSIM. Práca bola vypracovaná v rámci inžinierskeho štúdia v odbore automatizácia a informatizácia procesov v priemysle na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Prvá časť práce je zameraná na analýzu problematickej oblasti, teda na analýzu výrobných procesov a výber konkrétnej časti, pre ktorú bude vytváraný simulačný model. V druhej časti sme vytvárali model riadenia, ktorý slúži pre potreby simulácie a v tretej časti bol vytváraný simulačný model. Posledná kapitola je venovaná testovaniu simulácie a interpretovaniu výsledkov.
Kľúčové slová:SIMIT 9, PCS 7, simulácia, riadenie, PLC, operátor, kotol

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene