Dec 12, 2019   3:42 a.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Model heating system in the Siemens PCS 7 process control system
Written by (author): Ing. Michal Vyskoč
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Opponent:Ing. Augustín Gese, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelový systém teplárne v procesnom riadiacom systéme Siemens PCS 7
Summary:VYSKOČ, Michal: Modelový systém teplárne v procesnom riadiacom systéme Siemens PCS7 [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky. Školiteľ : doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. – Trnava: MTF STU;2019 Práca je zameraná na naprogramovanie modelového systému v spoločnosti Bratislavská teplárenská a.s.. Modelom je sústava redukčnej stanice na úpravu parametrov pary s dvomi okruhmi. Úprava tlaku pary z privádzanej redukčnej stanice, ktorá má hodnotu 4MPa na požadovaný výstupný tlak 1,2MPa. Pre riešenie tejto práce som sa rozhodol kvôli možnosti práce na danom modeli a získanie skúseností so systémom Siemens PCS7. V práci som sa zaoberal riešením problematiky programovania modelu v softvéri Siemens Simatic PCS7 a vytváraním CFC a SFC diagramov a ich využívaní v danom modeli. Konkrétnym výsledným produktom bolo vytvorenie riadiaceho programu a vizualizácie vo WinCC editore. Testovanie prebehlo pomocou softvéru PLCSIM, a to úpravou jednotlivých parametrov, ktoré sa nachádzajú v systéme.
Key words:PCS7, CFC, SFC, WinCC, BAT, model

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited