26. 1. 2020  15:33 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Modelový systém teplárne v procesnom riadiacom systéme Siemens PCS 7
Autor: Ing. Michal Vyskoč
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent:Ing. Augustín Gese, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modelový systém teplárne v procesnom riadiacom systéme Siemens PCS 7
Abstrakt:VYSKOČ, Michal: Modelový systém teplárne v procesnom riadiacom systéme Siemens PCS7 [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky. Školiteľ : doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. – Trnava: MTF STU;2019 Práca je zameraná na naprogramovanie modelového systému v spoločnosti Bratislavská teplárenská a.s.. Modelom je sústava redukčnej stanice na úpravu parametrov pary s dvomi okruhmi. Úprava tlaku pary z privádzanej redukčnej stanice, ktorá má hodnotu 4MPa na požadovaný výstupný tlak 1,2MPa. Pre riešenie tejto práce som sa rozhodol kvôli možnosti práce na danom modeli a získanie skúseností so systémom Siemens PCS7. V práci som sa zaoberal riešením problematiky programovania modelu v softvéri Siemens Simatic PCS7 a vytváraním CFC a SFC diagramov a ich využívaní v danom modeli. Konkrétnym výsledným produktom bolo vytvorenie riadiaceho programu a vizualizácie vo WinCC editore. Testovanie prebehlo pomocou softvéru PLCSIM, a to úpravou jednotlivých parametrov, ktoré sa nachádzajú v systéme.
Kľúčové slová:PCS7, CFC, SFC, WinCC, BAT, model

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene