Dec 13, 2019   9:12 a.m. Lucia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of simulation of the production process in simulation software SIMIT
Written by (author): Bc. Ivan Rajnič
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Opponent:Ing. Augustín Gese, CSc.
Final thesis progress:Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh simulácie výrobného procesu v simulačnom softvéri SIMIT
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá simulačným nástrojom SIMIT a simulácie výrobného procesu. Hlavnou úlohou bolo nakonfigurovanie nástroja SIMIT a vytvorenie simulačného modelu. Grafické rozhranie bolo zostrojené vo WinCC. Následne jeho simulácia a vyhodnotenie výsledkov simulácie. Tvorba bola uskutočnená v SIMIT v 10.0. Testovanie prebehlo v konfigurácii s PLCSIM teda „Softwer in the Loop“. Vyskúšané boli všetky tri úrovne simulácie. Simuláciou bolo dokázaná jej opodstatnenosť pri návrhu riadiacého systému. Cieľom práce bolo naučiť sa pracovať so simulačným nástrojom a tvorba simulačných projektov pre fázu vývoja.
Key words:Simulácia, Simit, návrh

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited