24. 1. 2020  7:16 Timotej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh simulácie výrobného procesu v simulačnom softvéri SIMIT
Autor: Bc. Ivan Rajnič
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent:Ing. Augustín Gese, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je odovzdaná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh simulácie výrobného procesu v simulačnom softvéri SIMIT
Abstrakt:Táto diplomová práca sa zaoberá simulačným nástrojom SIMIT a simulácie výrobného procesu. Hlavnou úlohou bolo nakonfigurovanie nástroja SIMIT a vytvorenie simulačného modelu. Grafické rozhranie bolo zostrojené vo WinCC. Následne jeho simulácia a vyhodnotenie výsledkov simulácie. Tvorba bola uskutočnená v SIMIT v 10.0. Testovanie prebehlo v konfigurácii s PLCSIM teda „Softwer in the Loop“. Vyskúšané boli všetky tri úrovne simulácie. Simuláciou bolo dokázaná jej opodstatnenosť pri návrhu riadiacého systému. Cieľom práce bolo naučiť sa pracovať so simulačným nástrojom a tvorba simulačných projektov pre fázu vývoja.
Kľúčové slová:Simulácia, Simit, návrh

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene