Dec 10, 2019   0:33 a.m. Radúz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The design and implementation storages for corporate computer network
Written by (author): Ing. Jerguš Juran
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Opponent:Ing. Igor Halenár, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a implementácia diskových polí pre korporatívnu počítačovú sieť
Summary:Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou diskového poľa pre ERP systém Incadea. Na základe analýzy požiadaviek aplikácie Incadea som vytvoril návrh pamäťového zariadenia, databázového serveru a serverov na ktorých beží CITRIXOVÁ farma pre klient/server spúšťanie aplikácie. Prvá časť je venovaná analýze požiadaviek, ktorá sa rozoberá aplikáciu a jej hardvérových nárokov. Ďalej som podľa súčasných hardvérových riešení navrhol diskové pole FibreCat SX88 od spol. Fujitsu. Implementoval ho v reálnom prostredí fungujúcej spol. a navrhol testovací scenár pomocou špeciálnych softvérov zameraných na benchmarky objektu. Spustením systému sa potvrdil správny výber hardvéru a jeho plná funkcionalita.
Key words:Incadea, návrh, implementácia, NAS, DAS, SAN


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited