28. 1. 2020  22:57 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a implementácia diskových polí pre korporatívnu počítačovú sieť
Autor: Ing. Jerguš Juran
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent:Ing. Igor Halenár, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a implementácia diskových polí pre korporatívnu počítačovú sieť
Abstrakt:Práca sa zaoberá návrhom a implementáciou diskového poľa pre ERP systém Incadea. Na základe analýzy požiadaviek aplikácie Incadea som vytvoril návrh pamäťového zariadenia, databázového serveru a serverov na ktorých beží CITRIXOVÁ farma pre klient/server spúšťanie aplikácie. Prvá časť je venovaná analýze požiadaviek, ktorá sa rozoberá aplikáciu a jej hardvérových nárokov. Ďalej som podľa súčasných hardvérových riešení navrhol diskové pole FibreCat SX88 od spol. Fujitsu. Implementoval ho v reálnom prostredí fungujúcej spol. a navrhol testovací scenár pomocou špeciálnych softvérov zameraných na benchmarky objektu. Spustením systému sa potvrdil správny výber hardvéru a jeho plná funkcionalita.
Kľúčové slová:Incadea, návrh, implementácia, NAS, DAS, SAN


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene