21. 2. 2020  19:12 Eleonóra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikační číslo: 245
Univerzitní e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Návrh komunikácie pre virtuálne procesy
Autor: Ing. Andrej Eliáš, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedoucí práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh komunikácie pre virtuálne procesy
Abstrakt:Doktorandská dizertačná práca sa zaoberá problematikou návrhu a implementácie komunikačného rozhrania pre virtuálne procesy vo virtuálnom laboratóriu, zameranom na automatizačné technológie. V úvode práce sú popísané výhody i nevýhody tvorby a využívania virtuálnych laboratórií v edukačnom procese. Úvodná časť práce tiež popisuje stav využívania virtuálnych procesov na UIAM MtF. Ďalej sú definované požiadavky na komunikačný systém pre virtuálne laboratórium. Tretia časť práce sa zaoberá problematikou návrhu základných častí a architektúry komunikačného systému. V štvrtej časti je popísaný komunikačný systém prvej generácie, ktorý bol implementovaný a úspešne nasadený na UIAM MtF. V tejto časti je tiež popísaný komunikačný protokol aplikačnej úrovne, ktorý umožňuje výmenu potrebných informácií. Na konci štvrtej časti sú uvedené virtuálne procesy, ktoré boli s podporou protokolu VLCP1g implementované. Piata časť sa zaoberá návrhom komunikačného systému druhej generácie, ktorý dopĺňa systém prvej generácie o ďalšie funkcionality a odstraňuje nedostatky, ktoré boli objavené prevádzkou systému VLCP1g. V závere práce sú zhrnuté prínosy práce a navrhnuté ďalšie smerovanie vývoja komunikačného rozhrania a ďalších záležitostí s ním spojených.
Klíčová slova:virtuálny proces, virtuálne laboratórium, komunikácia, VLCP

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně