Feb 24, 2020   1:14 a.m. Matej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Virtual process communication design
Written by (author): Ing. Andrej Eliáš, PhD.
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh komunikácie pre virtuálne procesy
Summary:Doktorandská dizertačná práca sa zaoberá problematikou návrhu a implementácie komunikačného rozhrania pre virtuálne procesy vo virtuálnom laboratóriu, zameranom na automatizačné technológie. V úvode práce sú popísané výhody i nevýhody tvorby a využívania virtuálnych laboratórií v edukačnom procese. Úvodná časť práce tiež popisuje stav využívania virtuálnych procesov na UIAM MtF. Ďalej sú definované požiadavky na komunikačný systém pre virtuálne laboratórium. Tretia časť práce sa zaoberá problematikou návrhu základných častí a architektúry komunikačného systému. V štvrtej časti je popísaný komunikačný systém prvej generácie, ktorý bol implementovaný a úspešne nasadený na UIAM MtF. V tejto časti je tiež popísaný komunikačný protokol aplikačnej úrovne, ktorý umožňuje výmenu potrebných informácií. Na konci štvrtej časti sú uvedené virtuálne procesy, ktoré boli s podporou protokolu VLCP1g implementované. Piata časť sa zaoberá návrhom komunikačného systému druhej generácie, ktorý dopĺňa systém prvej generácie o ďalšie funkcionality a odstraňuje nedostatky, ktoré boli objavené prevádzkou systému VLCP1g. V závere práce sú zhrnuté prínosy práce a navrhnuté ďalšie smerovanie vývoja komunikačného rozhrania a ďalších záležitostí s ním spojených.
Key words:virtuálny proces, virtuálne laboratórium, komunikácia, VLCP

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited