24. 2. 2020  1:50 Matej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikační číslo: 245
Univerzitní e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Kvalita riadenia mechatronických systémov s pružnosťou
Autor: Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedoucí práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Kvalita riadenia mechatronických systémov s pružnosťou
Abstrakt:Dizertačná práca sa zaoberá problematikou mechatronických systémov, poháňaných jednosmernými motormi s permanentnými magnetmi. V mechatronickom systéme je uvažované s prenosom krútiaceho momentu na záťaž pomocou pružného spojenie, kde sa vyskytujú nežiaduce rezonancie, pričom je pomer zotrvačností J2 > J1. V práci je stručne opísaná príčina vzniku nežiaducich rezonancií a možné spôsoby eliminácie týchto rezonancií. Je tu prezentovaný návrh matematického modelu mechatronického systému s pružným spojením, ktorý je prevedený do simulačného modelu. Je vyriešený návrh a výpočet regulátorov metódami KOM a KSO. Je navrhnutý NOTCH filter a LMS adaptívny filter pre elimináciu nežiaducich rezonancií v mechatronickom systéme. Významnou úlohou, ktorú práca rieši je návrh normovania, pre potreby analýzy mechtronického systému s pružným spojením. Na základe výsledkov je analyzovaný vplyv vybraných parametrov mechatronického systému s pružnosťou na kvalitu riadenia. Overená je možnosť eliminácie vplyvu chybovosti zvolených parametrov mechatronického systému.
Klíčová slova:mechatronický systém, kvalita riadenia, pohony s pružným spojením, rezonancia a antirezonancia, normovanie, simulačný model

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně