Dec 14, 2019   1:06 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Influence of variable parameters of flexible mechatronics system on control quality
Written by (author): Ing. Martin Juhás, PhD.
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv variabilných parametrov pružného mechatronického systému na kvalitu riadenia
Summary:Dizertačná práca je zameraná do oblasti mechatroniky. Objektom záujmu je mechatronický systém obsahujúci element pružného spojenia zabezpečujúceho prenos krútiaceho momentu pohonu na záťaž. Pružné spojenie je zdrojom nežiaducich frekvencií, ktoré ak sú zanedbané, majú veľmi nepriaznivý vplyv na kvalitu riadenia takéhoto systému. V reálnych podmienkach dochádza ku zmene vlastností systému vplyvom možnej variability niektorých parametrov. Časť práce je zameraná na komplexné zanalyzovanie vplyvu variabilných parametrov na kvalitu riadenia. Výsledkom sú obmedzenia pre kombinácie parametrov mechatronického systému. Druhá časť práce je venovaná možnosti eliminácie nepriaznivého vplyvu variability parametrov pomocou LMS adaptívneho filtra. Preukázané je zlepšenie kvality riadenia pri jeho použití voči systému so statickým NOTCH filtrom ako aj voči systému bez filtrovania nepriaznivých frekvencií.
Key words:mechatronický systém, pružná väzba, kvalita riadenia, variabilné parametre systému, adaptívny filter

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited