23. 1. 2020  20:40 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Vplyv variabilných parametrov pružného mechatronického systému na kvalitu riadenia
Autor: Ing. Martin Juhás, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv variabilných parametrov pružného mechatronického systému na kvalitu riadenia
Abstrakt:Dizertačná práca je zameraná do oblasti mechatroniky. Objektom záujmu je mechatronický systém obsahujúci element pružného spojenia zabezpečujúceho prenos krútiaceho momentu pohonu na záťaž. Pružné spojenie je zdrojom nežiaducich frekvencií, ktoré ak sú zanedbané, majú veľmi nepriaznivý vplyv na kvalitu riadenia takéhoto systému. V reálnych podmienkach dochádza ku zmene vlastností systému vplyvom možnej variability niektorých parametrov. Časť práce je zameraná na komplexné zanalyzovanie vplyvu variabilných parametrov na kvalitu riadenia. Výsledkom sú obmedzenia pre kombinácie parametrov mechatronického systému. Druhá časť práce je venovaná možnosti eliminácie nepriaznivého vplyvu variability parametrov pomocou LMS adaptívneho filtra. Preukázané je zlepšenie kvality riadenia pri jeho použití voči systému so statickým NOTCH filtrom ako aj voči systému bez filtrovania nepriaznivých frekvencií.
Kľúčové slová:mechatronický systém, pružná väzba, kvalita riadenia, variabilné parametre systému, adaptívny filter

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene