Dec 15, 2019   11:28 a.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Project on driving stepping motors
Written by (author): Ing. Szilárd Lukovics
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Opponent:Ing. Andrej Eliáš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh riadenia krokových motorov
Summary:LUKOVICS, Szilárd: Návrh riadenia krokových motorov. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky. Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. German Michalčonok, CSc. Konzultant: Ing. Michal Kebísek,- Trnava: MtF STU, 2009. Počet strán./89 s./ Cieľom diplomovej práce je navrhnúť riadenie jednoduchého kartézskeho robota s troma stupňami voľnosti, slúžiaci na frézovacie a gravírovacie práce najmä plošných útvarov. Osi robota sú poháňané elektricky, s krokovými motormi. V prvej kapitole sa zaoberám hlavne s riadeným mechanizmom, pohonným systémom, riešením konštrukcie mechanizmu a s riadenými jednotkami stroja. Druhá kapitola opisuje postupnosť riadenia. V tretej kapitole je navrhnutý spôsob pripojenia robota k osobným počítačom, logika získania a spracovania riadiacich signálov na úrovni digitálnej techniky a výpočty pre pomocné súčiastky. Štvrtá kapitola podrobne opisuje funkciu riadiaceho softvéru, logiku a spôsob jeho vytvorenia s programovacím jazykom Delphi 7 a poskytuje stručne opísanú príručku pre užívateľov. Piata kapitola hovorí o CAD softvéroch a konvertéroch, ktoré spolupracujú s navrhnutým softvérom. Sú tu spomenuté štandartné výstupné formáty CAD softvérov, hlavne G kód, a spôsob získavania užitočných informácií z dvojrozmerných obrázkov. V šiestej kapitole sú opísané spôsoby otestovania softvéru a získané výsledky vykonaných testov. Obsahuje súhrn práce, možnosti použitia navrhnutého riešenia a možné vylepšenia práce.
Key words:Krokový motor, Paralelný port, NC stoj


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited