20. 1. 2020  9:28 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh riadenia krokových motorov
Autor: Ing. Szilárd Lukovics
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent:Ing. Andrej Eliáš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh riadenia krokových motorov
Abstrakt:LUKOVICS, Szilárd: Návrh riadenia krokových motorov. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky. Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. German Michalčonok, CSc. Konzultant: Ing. Michal Kebísek,- Trnava: MtF STU, 2009. Počet strán./89 s./ Cieľom diplomovej práce je navrhnúť riadenie jednoduchého kartézskeho robota s troma stupňami voľnosti, slúžiaci na frézovacie a gravírovacie práce najmä plošných útvarov. Osi robota sú poháňané elektricky, s krokovými motormi. V prvej kapitole sa zaoberám hlavne s riadeným mechanizmom, pohonným systémom, riešením konštrukcie mechanizmu a s riadenými jednotkami stroja. Druhá kapitola opisuje postupnosť riadenia. V tretej kapitole je navrhnutý spôsob pripojenia robota k osobným počítačom, logika získania a spracovania riadiacich signálov na úrovni digitálnej techniky a výpočty pre pomocné súčiastky. Štvrtá kapitola podrobne opisuje funkciu riadiaceho softvéru, logiku a spôsob jeho vytvorenia s programovacím jazykom Delphi 7 a poskytuje stručne opísanú príručku pre užívateľov. Piata kapitola hovorí o CAD softvéroch a konvertéroch, ktoré spolupracujú s navrhnutým softvérom. Sú tu spomenuté štandartné výstupné formáty CAD softvérov, hlavne G kód, a spôsob získavania užitočných informácií z dvojrozmerných obrázkov. V šiestej kapitole sú opísané spôsoby otestovania softvéru a získané výsledky vykonaných testov. Obsahuje súhrn práce, možnosti použitia navrhnutého riešenia a možné vylepšenia práce.
Kľúčové slová:Krokový motor, Paralelný port, NC stoj


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene