Dec 11, 2019   10:58 p.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Development of the information system of the calculation of the orders
Written by (author): Ing. Zuzana Čeppanová
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Opponent:prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh informačného systému evidencie objednávok
Summary:Predmetom tejto diplomovej práce bol návrh informačného systému evidencie objednávok spĺňajúci všetky požiadavky naň kladené. Cieľom bolo sprehľadnenie a urýchlenie evidencie objednávok v mnou zvolenej predajni autosúčiastok. V úvode som sa zamerala na teóriu vývoja softvéru a definíciu základných pojmov. Druhá časť sa zaoberá analýzou problémovej oblasti. V ďalšej časti som s využitím UML vytvorila model systému, ktorý by vyhovoval požiadavkám opísaným v analýze danej oblasti. Identifikáciou a špecifikáciou požiadaviek, nájdením účastníkov a prípadov použitia som vo funkcionálnom modelovaní vytvorila Use Case diagramy a diagramy aktivít pre základné činnosti, ktoré by mal systém vykonávať. Ďalej som navrhla dátovú štruktúru systému pomocou identifikácie entít, atribútov a relácií. Na základe toho som vytvorila entitno- relačný diagram a následne ho transformovala do relačných schém. Výsledkom ich normalizácie je vytvorenie logického modelu. Po určení dátových typov som vytvorila fyzickú schému. Poslednou časťou práce je čiastočná implementácia v Delphi 7. V závere som zhodnotila výsledok svojej práce a poukázala na prínosy pre jej používateľa. V prílohách sa nachádza deklarácia zásobníkov dát a dátových elementov, generovaný skript.
Key words:funkcionálne modelovanie, databáza údajov, modelovanie systému pomocou UML, Entitno- relačný diagram


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited