20. 1. 2020  23:59 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh informačného systému evidencie objednávok
Autor: Ing. Zuzana Čeppanová
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent:prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh informačného systému evidencie objednávok
Abstrakt:Predmetom tejto diplomovej práce bol návrh informačného systému evidencie objednávok spĺňajúci všetky požiadavky naň kladené. Cieľom bolo sprehľadnenie a urýchlenie evidencie objednávok v mnou zvolenej predajni autosúčiastok. V úvode som sa zamerala na teóriu vývoja softvéru a definíciu základných pojmov. Druhá časť sa zaoberá analýzou problémovej oblasti. V ďalšej časti som s využitím UML vytvorila model systému, ktorý by vyhovoval požiadavkám opísaným v analýze danej oblasti. Identifikáciou a špecifikáciou požiadaviek, nájdením účastníkov a prípadov použitia som vo funkcionálnom modelovaní vytvorila Use Case diagramy a diagramy aktivít pre základné činnosti, ktoré by mal systém vykonávať. Ďalej som navrhla dátovú štruktúru systému pomocou identifikácie entít, atribútov a relácií. Na základe toho som vytvorila entitno- relačný diagram a následne ho transformovala do relačných schém. Výsledkom ich normalizácie je vytvorenie logického modelu. Po určení dátových typov som vytvorila fyzickú schému. Poslednou časťou práce je čiastočná implementácia v Delphi 7. V závere som zhodnotila výsledok svojej práce a poukázala na prínosy pre jej používateľa. V prílohách sa nachádza deklarácia zásobníkov dát a dátových elementov, generovaný skript.
Kľúčové slová:funkcionálne modelovanie, databáza údajov, modelovanie systému pomocou UML, Entitno- relačný diagram


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene