Dec 10, 2019   8:13 a.m. Radúz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Implementation and configuration of information system in company D.I.L.A.N. Servis s.r.o.
Written by (author): Ing. Jakub Vrlák
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Opponent:Ing. Stanislav Kuník, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Implementácia a konfigurácia informačného systému BarIS v spoločnosti D.I.L.A.N. Servis s.r.o.
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou implementácie ERP systému v spoločnosti D.I.L.A.N. Servis s.r.o.. V teoretické časti, ktorá čerpá z dostupných literárnych prameňov zaoberajúcich sa danou tematikou, sú stručne popísané hlavné fakty z modernej histórie ERP systémov, definované základné pojmy a zhrnuté hlavné prínosy implementácie týchto systémov pre súčasné podniky. Praktická časť nás uvádza do kontextu charakteristikou analyzované spoločnosti. Popis implementovaného finálneho riešenia a jednotlivých fáz implementačného projektu je doplnený záverečným vyhodnotením nasadenia nového ERP systému. Práce môže slúžiť ako prípadová štúdia vedúcim pracovníkom iných slovenských firiem, ktorí sa ocitnú pred podobným rozhodnutím.
Key words:náhradné diely, informačný systém, riadenie, účtovníctvo


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited