24. 1. 2020  6:50 Timotej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Implementácia a konfigurácia informačného systému BarIS v spoločnosti D.I.L.A.N. Servis s.r.o.
Autor: Ing. Jakub Vrlák
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent:Ing. Stanislav Kuník, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Implementácia a konfigurácia informačného systému BarIS v spoločnosti D.I.L.A.N. Servis s.r.o.
Abstrakt:Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou implementácie ERP systému v spoločnosti D.I.L.A.N. Servis s.r.o.. V teoretické časti, ktorá čerpá z dostupných literárnych prameňov zaoberajúcich sa danou tematikou, sú stručne popísané hlavné fakty z modernej histórie ERP systémov, definované základné pojmy a zhrnuté hlavné prínosy implementácie týchto systémov pre súčasné podniky. Praktická časť nás uvádza do kontextu charakteristikou analyzované spoločnosti. Popis implementovaného finálneho riešenia a jednotlivých fáz implementačného projektu je doplnený záverečným vyhodnotením nasadenia nového ERP systému. Práce môže slúžiť ako prípadová štúdia vedúcim pracovníkom iných slovenských firiem, ktorí sa ocitnú pred podobným rozhodnutím.
Kľúčové slová:náhradné diely, informačný systém, riadenie, účtovníctvo


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene