Dec 11, 2019   5:05 p.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Structural analysis of complex processes using the data mining methods
Written by (author): Mgr. Michaela Horalová Kalinová, PhD.
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Opponent 1:Ing. Augustín Gese, CSc.
Opponent 2:doc. Ing. Peter Vestenický, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza štruktúry zložitých procesov s použitím metód hĺbkovej analýzy údajov
Summary:Globálny cieľ dizertačnej práce je zameraný na možnosti analýzy štruktúry sústavy stacionárnych náhodných procesov prostredníctvom metód hĺbkovej analýzy údajov. Predmetom štruktúrnej analýzy je predovšetkým odhalenie existencie štruktúrnych lineárnych väzieb medzi procesmi sústavy, t.j. existencie transformačného procesu a odhad charakteru transformačného procesu. Hĺbková analýza údajov so zameraním na identifikáciu štruktúrnych vzťahov je realizovaná v prostredí aplikácie PASW modeler. Globálny cieľ je rozdelený na niekoľko čiastkových cieľov. Na základe vlastností náhodných procesov sme predstavili možnosti využitia komplexného procesu získavania znalostí v oblasti štruktúrnej analýzy sústavy stacionárnych náhodných procesov. Vymedzením okruhu metód hĺbkovej analýzy údajov sme predstavili riešenia konkrétnych úloh štruktúrnej analýzy. Za významný výsledok dizertačnej práce považujeme návrh metodiky štruktúrnej analýzy sústavy stacionárnych náhodných procesov s využitím metód hĺbkovej analýzy údajov.
Key words:hĺbková analýza údajov, štruktúrna analýza, náhodné procesy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited