20. 1. 2020  16:22 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Analýza štruktúry zložitých procesov s použitím metód hĺbkovej analýzy údajov
Autor: Mgr. Michaela Horalová Kalinová, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent 1:Ing. Augustín Gese, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Peter Vestenický, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza štruktúry zložitých procesov s použitím metód hĺbkovej analýzy údajov
Abstrakt:Globálny cieľ dizertačnej práce je zameraný na možnosti analýzy štruktúry sústavy stacionárnych náhodných procesov prostredníctvom metód hĺbkovej analýzy údajov. Predmetom štruktúrnej analýzy je predovšetkým odhalenie existencie štruktúrnych lineárnych väzieb medzi procesmi sústavy, t.j. existencie transformačného procesu a odhad charakteru transformačného procesu. Hĺbková analýza údajov so zameraním na identifikáciu štruktúrnych vzťahov je realizovaná v prostredí aplikácie PASW modeler. Globálny cieľ je rozdelený na niekoľko čiastkových cieľov. Na základe vlastností náhodných procesov sme predstavili možnosti využitia komplexného procesu získavania znalostí v oblasti štruktúrnej analýzy sústavy stacionárnych náhodných procesov. Vymedzením okruhu metód hĺbkovej analýzy údajov sme predstavili riešenia konkrétnych úloh štruktúrnej analýzy. Za významný výsledok dizertačnej práce považujeme návrh metodiky štruktúrnej analýzy sústavy stacionárnych náhodných procesov s využitím metód hĺbkovej analýzy údajov.
Kľúčové slová:hĺbková analýza údajov, štruktúrna analýza, náhodné procesy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene