Dec 9, 2019   11:02 p.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The suggestion of HVAC control system
Written by (author): Ing. Rastislav Zuzula
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Opponent:doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Navrh riadiaceho systému vzduchotechniky
Summary:Predmetom tejto diplomovej práce je návrh riadiaceho systému vzduchotechniky pre blokovú dozorňu prvého bloku v atómovej elektrárni Mochovce. Cieľom je vytvorenie nového riadiaceho systému pre plánovanú modernizáciu technológie vzduchotechniky blokovej dozorni, ktorý bude po úpravách použiteľný aj pre vetranie iných priestorov. Nový riadiaci systém sprehľadní informácie z technológie vzduchotechniky pre obsluhu, zjednoduší ovládanie, umožní sledovanie trendov a alarmov ale hlavne zlepší pracovné prostredie operatívneho personálu AE. V úvode práce sa zaoberám uvedením do problematiky súčasného stavu vzduchotechniky v elektrárni. Vykonám analýzu problémovej oblasti a zakomponujem požiadavky budúcich užívateľov do návrhu konkrétneho riadiaceho systému. Jadrom práce je vytvorenie nových algoritmov. Posledným krokom je čiastočná implementácia návrhu riadiaceho systému v prostredí STEP7 a zhodnotenie prínosov navrhnutého riešenia.
Key words:SIMATIC, riadiaci systém, algoritmy

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited