22. 1. 2020  23:45 Zora
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Navrh riadiaceho systému vzduchotechniky
Autor: Ing. Rastislav Zuzula
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent:doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Navrh riadiaceho systému vzduchotechniky
Abstrakt:Predmetom tejto diplomovej práce je návrh riadiaceho systému vzduchotechniky pre blokovú dozorňu prvého bloku v atómovej elektrárni Mochovce. Cieľom je vytvorenie nového riadiaceho systému pre plánovanú modernizáciu technológie vzduchotechniky blokovej dozorni, ktorý bude po úpravách použiteľný aj pre vetranie iných priestorov. Nový riadiaci systém sprehľadní informácie z technológie vzduchotechniky pre obsluhu, zjednoduší ovládanie, umožní sledovanie trendov a alarmov ale hlavne zlepší pracovné prostredie operatívneho personálu AE. V úvode práce sa zaoberám uvedením do problematiky súčasného stavu vzduchotechniky v elektrárni. Vykonám analýzu problémovej oblasti a zakomponujem požiadavky budúcich užívateľov do návrhu konkrétneho riadiaceho systému. Jadrom práce je vytvorenie nových algoritmov. Posledným krokom je čiastočná implementácia návrhu riadiaceho systému v prostredí STEP7 a zhodnotenie prínosov navrhnutého riešenia.
Kľúčové slová:SIMATIC, riadiaci systém, algoritmy

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene