Dec 5, 2019   8:19 p.m. Oto
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Web portal of frisbee team
Written by (author): Ing. Jaroslav Kobetič
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Opponent:Ing. Pavol Bezák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Webový portál frisbee tímu
Summary:Diplomová práca popisuje návrh a implementáciu webového portálu určeného pre frisbee tím Morthens Trnava a taktiež pre širokú verejnosť formou informačného portálu. Portál vytvára frisbee tímu domovskú stránku a napomáha prezentovať a dostať do povedomia tento šport na Slovensku. Diplomová práca pozostáva z piatich kapitol. Prvá kapitola analyzuje problematiku tvorby webových portálov. V druhej kapitole sú vybrané a stručne popísané vhodné technológie a nástroje použité pri tvorbe portálu. Tretia obsahuje návrh dizajnu a layout stránok spolu s implementáciou riešenia. Štvrtá kapitola oboznamuje o použiteľnosti webov, následnú analýzu vytvoreného portálu z hľadiska použiteľnosti a výsledky dosiahnuté touto analýzou ako aj návrh možných zlepšení. V poslednej piatej kapitole je implementácia navrhnutých zlepšení.
Key words:portál, návrh portálu, implementácia návrhu, dizajn, použiteľnosť

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 1 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited