24. 1. 2020  6:56 Timotej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Webový portál frisbee tímu
Autor: Ing. Jaroslav Kobetič
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent:Ing. Pavol Bezák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Webový portál frisbee tímu
Abstrakt:Diplomová práca popisuje návrh a implementáciu webového portálu určeného pre frisbee tím Morthens Trnava a taktiež pre širokú verejnosť formou informačného portálu. Portál vytvára frisbee tímu domovskú stránku a napomáha prezentovať a dostať do povedomia tento šport na Slovensku. Diplomová práca pozostáva z piatich kapitol. Prvá kapitola analyzuje problematiku tvorby webových portálov. V druhej kapitole sú vybrané a stručne popísané vhodné technológie a nástroje použité pri tvorbe portálu. Tretia obsahuje návrh dizajnu a layout stránok spolu s implementáciou riešenia. Štvrtá kapitola oboznamuje o použiteľnosti webov, následnú analýzu vytvoreného portálu z hľadiska použiteľnosti a výsledky dosiahnuté touto analýzou ako aj návrh možných zlepšení. V poslednej piatej kapitole je implementácia navrhnutých zlepšení.
Kľúčové slová:portál, návrh portálu, implementácia návrhu, dizajn, použiteľnosť

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 1 rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene