25. 10. 2020  17:51 Aurel
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikační číslo: 245
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

          Projekty
     
     
     
Vedené práce
          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Zjednodušenie tvorby informačných systémov vo vývojovom prostredí Lazarus
Autor:
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Martin Juhás, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Zjednodušenie tvorby informačných systémov vo vývojovom prostredí Lazarus
Abstrakt:
ABSTRAKT Bc. DRINKA,Boris: Zjednodušenie tvorby informačných systémov vo vývojovom prostredí Lazarus [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky. Školiteľ: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. -- Trnava: MtF STU, 2010. Kľúčové slová: Lazarus, komponenta, TDBGridAdv, TDBLookUpComboBoxAdv,TDBDateEdit, TDBCheckListBox, TMemDataSetAdv Diplomová práca sa zaoberá zjednodušením tvorby informačných systémov vo vývojovom prostredí Lazarus. Hlavným cieľom práce bolo vytvorenie komponent vo vývojovom prostredí Lazarus. Práca je rozdelená do piatych základných kapitol. V prvej kapitole sa zaoberám základnými prvkami Objektovo orientovaného programovania, Delphi a Lazarus. Druhá kapitola rieši problematiku architektúry databáz a pripojiteľnosť k databázovým serverom. Tretia časť patrí architektúre komponent, ich tvorbe, hierarchii, štruktúre a vlastnostiam . Predposledný bod diplomovej práce venujem základom tvorby komponent, ich vlastnostiam a udalostiam. Posledná časť patrí samotnej tvorbe databázových komponent a ich popisu. Výsledkami mojej diplomovej práce sú funkčné komponenty, ktoré môže každý programátor plnohodnotne použiť pri svojej práci v programe Lazarus.
Klíčová slova:
TDBGridAdv, TMemDataSetAdv , komponenta, TDBLookUpComboBoxAdv, TDBDateEdit, TDBCheckListBox, Lazarus

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně