Oct 25, 2020   6:14 p.m. Aurel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

     
Lesson     Projects     
     
Bodies     Supervised theses     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Simplification of Creation of Information Systems in Developmental Lazarus Environment.
Written by (author):
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zjednodušenie tvorby informačných systémov vo vývojovom prostredí Lazarus
Summary:
ABSTRAKT Bc. DRINKA,Boris: Zjednodušenie tvorby informačných systémov vo vývojovom prostredí Lazarus [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky. Školiteľ: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. -- Trnava: MtF STU, 2010. Kľúčové slová: Lazarus, komponenta, TDBGridAdv, TDBLookUpComboBoxAdv,TDBDateEdit, TDBCheckListBox, TMemDataSetAdv Diplomová práca sa zaoberá zjednodušením tvorby informačných systémov vo vývojovom prostredí Lazarus. Hlavným cieľom práce bolo vytvorenie komponent vo vývojovom prostredí Lazarus. Práca je rozdelená do piatych základných kapitol. V prvej kapitole sa zaoberám základnými prvkami Objektovo orientovaného programovania, Delphi a Lazarus. Druhá kapitola rieši problematiku architektúry databáz a pripojiteľnosť k databázovým serverom. Tretia časť patrí architektúre komponent, ich tvorbe, hierarchii, štruktúre a vlastnostiam . Predposledný bod diplomovej práce venujem základom tvorby komponent, ich vlastnostiam a udalostiam. Posledná časť patrí samotnej tvorbe databázových komponent a ich popisu. Výsledkami mojej diplomovej práce sú funkčné komponenty, ktoré môže každý programátor plnohodnotne použiť pri svojej práci v programe Lazarus.
Key words:
TDBGridAdv, TMemDataSetAdv , komponenta, TDBLookUpComboBoxAdv, TDBDateEdit, TDBCheckListBox, Lazarus

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited