1. 4. 2020  3:50 Hugo
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zjednodušenie tvorby informačných systémov vo vývojovom prostredí Lazarus
Autor: Ing. Boris Drinka
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent:Ing. Martin Juhás, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zjednodušenie tvorby informačných systémov vo vývojovom prostredí Lazarus
Abstrakt:ABSTRAKT Bc. DRINKA,Boris: Zjednodušenie tvorby informačných systémov vo vývojovom prostredí Lazarus [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky. Školiteľ: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. -- Trnava: MtF STU, 2010. Kľúčové slová: Lazarus, komponenta, TDBGridAdv, TDBLookUpComboBoxAdv,TDBDateEdit, TDBCheckListBox, TMemDataSetAdv Diplomová práca sa zaoberá zjednodušením tvorby informačných systémov vo vývojovom prostredí Lazarus. Hlavným cieľom práce bolo vytvorenie komponent vo vývojovom prostredí Lazarus. Práca je rozdelená do piatych základných kapitol. V prvej kapitole sa zaoberám základnými prvkami Objektovo orientovaného programovania, Delphi a Lazarus. Druhá kapitola rieši problematiku architektúry databáz a pripojiteľnosť k databázovým serverom. Tretia časť patrí architektúre komponent, ich tvorbe, hierarchii, štruktúre a vlastnostiam . Predposledný bod diplomovej práce venujem základom tvorby komponent, ich vlastnostiam a udalostiam. Posledná časť patrí samotnej tvorbe databázových komponent a ich popisu. Výsledkami mojej diplomovej práce sú funkčné komponenty, ktoré môže každý programátor plnohodnotne použiť pri svojej práci v programe Lazarus.
Kľúčové slová:TDBGridAdv, TMemDataSetAdv , komponenta, TDBLookUpComboBoxAdv, TDBDateEdit, TDBCheckListBox, Lazarus

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene