Feb 25, 2020   10:42 p.m. Frederik
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The analysis and use of the metrics usability for the testing of software.
Written by (author): Ing. Erika Fedorová
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Opponent:Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza a využitie metrík použiteľnosti pri testovaná SW
Summary:Táto diplomová práca sa zoberá problematikou využitia metrík použiteľnosti pri testovaní SW. Úvodné kapitoly sa všeobecne zameriavajú na použiteľnosť v ISO štandardoch, kvalitu softvéru a jej modely, ktorého jednou zo šiestich charakteristík je použiteľnosť. Tieto charakteristiky sú ďalej rozdelené do subcharakteristík, ktoré môžu byť merané pomocou interných a externých metrík. Na základe týchto podkladov je uskutočnený výber reprezentačnej skupiny SW metrík a navrhnuté testovanie použiteľnosti emailovej aplikácie. Z výsledkov testovania sú identifikované problémy testovania použiteľnosti a následné odporúčania na ich odstránenie
Key words:metriky,, kvalita, použiteľnosť

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited