Dec 15, 2019   9:31 p.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design and implementation of Information System Didaktik's company using UML and UP.
Written by (author): Ing. Juraj Repta
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Opponent:Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a realizácia informačného systému firmy DIDAKTIK s využitím UML a UP
Summary:Práca sa zaoberá návrhom informačného systému pre časť výrobného podniku. Zahŕňa prevažne proces výroby a plánovania výroby, ale aj iné funkcie. Požiadavky a hranice systému sú definované na základe štruktúry a fungovania firmy Didaktik. V praxi systém nasadený nebude. Firma didaktik sa zaoberá spracovaním plechov. Navrhnutý informačný systém nemá presne špecifikovaný typ výrobku. Sústredil som sa hlavne na zachytenie základných procesov, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie takéhoto podniku. Systém je vymodelovaný pomocou UML v CASE nástroji Rational Rose. Čiastočná implementácia je vykonaná pomocou C++ a ako databázový softvér som použil MySQL.
Key words:UML, CASE, RationalRose

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited