6. 4. 2020  15:01 Irena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikační číslo: 245
Univerzitní e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Identifikácia proporcionálnych kmitavých sústav s dopravným oneskorením pomocou nástroja MATLAB
Autor: Ing. Marek Jančula
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedoucí práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent:doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Identifikácia proporcionálnych kmitavých sústav s dopravným oneskorením pomocou nástroja MATLAB
Abstrakt:Cieľom práce je oboznámiť sa s proporcionálnou kmitavou sústavou s dopravným oneskorením a vedieť takúto sústavu identifikovať. V práci je popísané náhodné generovanie tejto sústavy v prostredí Matlab a identifikovanie náhodne vygenerovanej sústavy. Výsledkom identifikácie je zobrazenie náhradného prenosu náhodne vygenerovanej sústavy a porovnanie prechodových charakteristík vygenerovanej a vypočítanej sústavy. Druhá časť práce je venovaná vytvoreniu simulačného modelu reálnej (fyzikálnej) sústavy v prostredí Matlab - Simulink. Reálna sústava predstavuje hmotu zavesenú na pružine a tlmiči. Po odsimulovaní reálnej sústavy je ďalší bod vytvorenie interaktívnej aplikácie, ktorá je prepojená zo simulačným modelom a umožňuje meniť parametre simulácie. Po nastavení parametrov simulácie je v aplikácii zobrazená prechodová charakteristika a pomocou aplikácie je možná jej identifikácia Poslednou funkciou aplikácie je vykreslenie 3D grafu - závislosť na zmene určitého parametru simulácie. Výsledkom mojej práce je teda interaktívna aplikácia, ktorá umožňuje jednoduchú identifikáciu pomerne zložitého systému.
Klíčová slova:Matlab - Simulink, simulácia, proporcionálna kmitavá sústava, dopravné oneskorenie, metóda identifikácie, prechodová charakteristika, náhradný prenos

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně