26. 1. 2020  16:01 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Integrácia bezpečnostne - kritických subsystémov riadenia do pyramídového modelu riadenia
Autor: Ing. Marek Korytár, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent 1:prof. Ing. Karol Rástočný, PhD.
Oponent 2:doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Integrácia bezpečnostne - kritických subsystémov riadenia do pyramídového modelu riadenia
Abstrakt:Dizertačná práca sa zaoberá integráciou bezpečnostne - kritických systémov do pyramídového modelu riadenia. Základná požiadavka prevádzkovania spomínaných systémov je funkčná bezpečnosť riadiacich systémov. E/E/PE bezpečnostne - kritické systémy sú používané najmä v chemickom, železničnom, výrobnom priemysle a jadrovej energetike. Cieľom práce je špecifikácia požiadaviek a prostriedkov integrácie bezpečnostne - kritických funkcií do pyramídového modelu riadenia a vypracovanie metodiky hodnotenia pravdepodobnosti bezpečnej prevádzky bezpečnostne - kritických systémov pri ich integrácii do pyramídového modelu riadenia. Základom metodiky hodnotenia pravdepodobnosti bezpečnej prevádzky bezpečnostne - kritických systémov je kvantitatívne určenie všetkých porúch procesu, vrátane ľudského faktora a architektúry realizácie bezpečnostných funkcií. Za metódu hodnotenia bola použitá kvantitatívna metóda analýzy stromu poruchových stavov FTA. Dynamický charakter zmien pravdepodobnosti bezpečnej prevádzky architektúr realizácie bezpečnostných funkcií a veľká množina vstupných parametrov si vyžaduje návrh ich matematických modelov. Za praktický prínos dizertačnej práce považujem vývoj dynamickej knižnice modelov všetkých typových architektúr bezpečnostných funkcií pomocou "Simulink" prostredia "MATLAB". Výsledkom hodnotenia pravdepodobnosti bezpečnej prevádzky celého systému je model stromu poruchových stavov pyramídového modelu systému.
Kľúčové slová:bezpečnostne - kritický systém, pyramídový model riadenia, architektúra typových kanálov, ľudský faktor, modelovanie stromu poruchových stavov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene