26. 1. 2020  15:55 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Návrh a implementácia metodiky zberu a spracovania dát pre ergonomický systém EAWS
Autor: Ing. Ľuboš Ondriga, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent 1:doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc.
Oponent 2:Ing. Augustín Gese, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a implementácia metodiky zberu a spracovania dát pre ergonomický systém EAWS
Abstrakt:Predložená dizertačná práca sa zaoberá návrhom a implementáciou metodiky zberu a vyhodnotenia dát pre ergonomický systém EAWS. Úvodná časť práce popisuje históriu ergonómie, jej úlohu v praxi a podáva prehľad vybraných ergonomických metód. Práca sa ďalej zaoberá identifikáciou oblastí hornej končatiny, v ktorých pôsobiaca sila je smerodajná pre bodové vyhodnotenie pre každý podľa EAWS definovaný typ aplikácie sily. Výberom vhodného snímača, návrhom jeho zapuzdrenia, určenie pozícií rozmiestnenia snímačov a určenie snímačov zúčastnených v procese vyhodnotenia každého podľa EAWS definovaného typu aplikácie sily. Návrhom metodiky kalibrácie použitého tenkovrstvového snímača FSR s ohľadom na jednoduchú implementáciu do programového vybavenia mikrokontroléra. Návrhom a realizáciou experimentálneho meracieho zariadenia pre overenie navrhnutých metodík a návrhom automatizovania procesu merania a bodového vyhodnotenia síl generovaných hornou končatinou podľa EAWS.
Kľúčové slová:mikrokontrolér, FSR, EAWS

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene