Dec 15, 2019   10:52 a.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design, analysis and modeling of control system with predictive controller
Written by (author): Ing. Michal Bartoš
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Opponent:Ing. Tomáš Škulavík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh, analýza a modelovanie systému riadenia s prediktívnym regulátorom
Summary:Táto záverečná práca sa zaoberá analýzou, návrhom a modelovaním systému riadenia s prediktívnym regulátorom. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola je teoretickým úvodom k práci, kde sú popísané východiskové poznania v riešenej oblasti. Druhá kapitola popisuje analýzu problémovej oblasti. Tretia kapitola sa zaoberá návrhom objektu riadenia s dopravným oneskorením a potrebných regulátorov pre jeho riadenie. Navrhnutý virtuálny objekt je modelovaný v programe Matlab v simulačnom prostredí Simulink a je riadený pomocou virtuálneho PID regulátora v programe Step7 od Simaticu S7-300. Na kompenzáciu dopravného oneskorenia je navrhnutý a namodelovaný Smith prediktor, ktorý umožňuje prediktívne riadenie. Systém riadenia je ovládaný pomocou užívateľskej aplikácie vytvorenej v programe WinCC. Posledná kapitola je zhrnutie dosiahnutých výsledkov a vyhodnotenie testovacích experimentov.
Key words:systém riadenia, Smith prediktor, Matlab, PID, Step7

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited