25. 1. 2020  18:48 Gejza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh, analýza a modelovanie systému riadenia s prediktívnym regulátorom
Autor: Ing. Michal Bartoš
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent:Ing. Tomáš Škulavík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh, analýza a modelovanie systému riadenia s prediktívnym regulátorom
Abstrakt:Táto záverečná práca sa zaoberá analýzou, návrhom a modelovaním systému riadenia s prediktívnym regulátorom. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola je teoretickým úvodom k práci, kde sú popísané východiskové poznania v riešenej oblasti. Druhá kapitola popisuje analýzu problémovej oblasti. Tretia kapitola sa zaoberá návrhom objektu riadenia s dopravným oneskorením a potrebných regulátorov pre jeho riadenie. Navrhnutý virtuálny objekt je modelovaný v programe Matlab v simulačnom prostredí Simulink a je riadený pomocou virtuálneho PID regulátora v programe Step7 od Simaticu S7-300. Na kompenzáciu dopravného oneskorenia je navrhnutý a namodelovaný Smith prediktor, ktorý umožňuje prediktívne riadenie. Systém riadenia je ovládaný pomocou užívateľskej aplikácie vytvorenej v programe WinCC. Posledná kapitola je zhrnutie dosiahnutých výsledkov a vyhodnotenie testovacích experimentov.
Kľúčové slová:systém riadenia, Smith prediktor, Matlab, PID, Step7

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene