24. 1. 2020  3:17 Timotej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh elektronického momentového kľúča
Autor: Ing. Dušan Mogilský
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent:Ing. Tomáš Bezák, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh elektronického momentového kľúča
Abstrakt:Predložená diplomová práca sa zaoberá návrhom elektronického momentového kľúča, problematikou merania krútiaceho momentu pri uťahovaní matíc / skrutiek menších rozmerov s uťahovacím momentom do 10 Nm. Úvodná časť popisuje problematiku merania krútiaceho momentu, tenzometrických snímačov, momentových kľúčov. Nasledujúca časť práce sa zaoberá problematikou mechanickej konštrukcie momentového kľúča a výberu vhodného tenzometrického snímača a problematike jeho fixácie na konštrukcii momentového kľúča. Práca sa ďalej zaoberá návrhom elektronických obvodov, výberom vhodného mikrokontroléra a vytvorením obslužného programu mikrokontroléra. Záverečná časť práce popisuje prácu s navrhnutým zariadením a výsledky testovania.
Kľúčové slová:momentový kľúč, mikrokontrolér, Tenzometrický snímač, assembler

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene