Dec 10, 2019   6:26 a.m. Radúz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identification number: 245
University e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of a solar system for water heating
Written by (author): Ing. Matej Boháčik
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Opponent:Ing. Tomáš Škulavík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh solárneho systému na ohrev teplej vody
Summary:Cieľom práce je navrhnúť regulátor systému pre ohrev teplej vody pomocou slnečnej energie, preskúmať problematiku solárnych systémov. Obsahom práce je stručne charakterizovať jednotlivé súčasti systému, navrhnúť matematický model pre regulátor, zostaviť diferenciálne rovnice, vytvoriť blokovú schému regulátora a popísať algoritmus jeho riadenia. V závere vykonať syntézu poznatkov zistených počas tvorby práce. Charakteristika splnenia zadania spočíva v správnosti navrhnutej blokovej schémy a algoritmov riadenia s cieľom dosiahnutia maximálnej účinnosti systému. Simulácie jednotlivých algoritmov sú prevedené v prostredí MATLAB SIMULINK.
Key words:solárny ohrev, tepelne úžitková voda, tepelná vodivosť, distribúcia tepla, výmenník, regulátor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited