26. 1. 2020  15:13 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
Univerzitný e-mail: german.michalconok [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh solárneho systému na ohrev teplej vody
Autor: Ing. Matej Boháčik
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Oponent:Ing. Tomáš Škulavík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh solárneho systému na ohrev teplej vody
Abstrakt:Cieľom práce je navrhnúť regulátor systému pre ohrev teplej vody pomocou slnečnej energie, preskúmať problematiku solárnych systémov. Obsahom práce je stručne charakterizovať jednotlivé súčasti systému, navrhnúť matematický model pre regulátor, zostaviť diferenciálne rovnice, vytvoriť blokovú schému regulátora a popísať algoritmus jeho riadenia. V závere vykonať syntézu poznatkov zistených počas tvorby práce. Charakteristika splnenia zadania spočíva v správnosti navrhnutej blokovej schémy a algoritmov riadenia s cieľom dosiahnutia maximálnej účinnosti systému. Simulácie jednotlivých algoritmov sú prevedené v prostredí MATLAB SIMULINK.
Kľúčové slová:solárny ohrev, tepelne úžitková voda, tepelná vodivosť, distribúcia tepla, výmenník, regulátor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene