24. 10. 2020  2:48 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.
Identifikačné číslo: 245
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
     
     
     

Obmedziť na:
rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.Názov projektu
Garant
DruhOficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1
 Číslicové fázové systémy riadenia elektrických pohonov vysokej presnosti a ich imitácia prostriedkami počítačovej simulácieVEGAzodpovedný riešiteľ
01.01.2005
31.12.2007
2A. Némethová
KEGA
spoluriešiteľ01.01.2020
31.12.2022
3 Inovácia výučby informatických, matematických a technologických predmetov s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania inžinierov, v súlade s požiadavkami Priemyslu 4.0KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2018
31.12.2020
4 Inovácia výučby predmetu Inteligentné metódy riadenia na MTF STU
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2018
31.12.2020
5 Inteligentná rehabilitačná pomôcka
APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.07.2017
30.06.2020
6R. Vrábeľ
VEGA
spoluriešiteľ01.01.201631.12.2018
7R. Vrábeľ
inštitucionálny projekt
spoluriešiteľ01.01.2016
31.12.2016
8
 Návrh algoritmov spracovania bezpečnostne-kritických funkcií integrovaných distribuovaných mechatronických systémov riadenia v prostredí PCS 7.G. Michaľčonokinštitucionálny projektzodpovedný riešiteľ
16.04.2018
31.12.2018
9
 Občanmi iniciovaná bezpečnosť prostredníctvom inovatívnych nástrojov v podmienkach Slovenskej republikyG. Michaľčonok
APVV - Všeobecná výzva
zodpovedný riešiteľ
01.07.2015
29.06.2018
10 Použitie techník dolovania dát pri identifikácii systémov riadenia reálneho času.G. Michaľčonok
VEGA
zodpovedný riešiteľ01.01.2012
31.12.2014
11VEGAspoluriešiteľ01.01.201831.12.2020
12
 Vykresľovanie tvárí geometrickými algoritmamiVEGAriešiteľ
01.01.2016
31.12.2018
13 Vytvorenie virtuálneho laboratória dostupného prostredníctvom internetu na báze protokolu VLCP pre použitie v oblasti e-learningu.
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2016
31.12.2018
14
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.202131.12.2024
15 Využitie konfokálnej mikroskopie pri metrológii mini a mikropredmetovG. MichaľčonokVEGAzodpovedný riešiteľ01.01.2017
31.12.2019
16 Využitie paralelizmu v optimálnom výbere pilotných uzlov.D. MudrončíkVEGAspoluriešiteľ01.01.201231.12.2014
17 Vývoj integrovaných hierarchických mechatronických systémov pri zohľadnení funkčných, spoľahlivostných a bezpečnostných aspektov podľa koncepcie „Industry 4.0“.G. Michaľčonok
VEGA
zodpovedný riešiteľ01.01.2018
31.12.2020
18 Vývoj integrovaných hierarchických mechatronických systémov pri zohľadňovaní funkčných, spoľahlivostných a bezpečnostných aspektov podľa koncepcie "Industry 4.0"G. Michaľčonokinštitucionálny projekt
zodpovedný riešiteľ
01.06.2017
31.12.2017

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne