25. 5. 2020  5:06 Urban
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identifikačné číslo: 2463
Univerzitný e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 

     
Výučba
     
Projekty
     
Publikácie     
Orgány
     
Vedené práce
     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavTypZáverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Mohammad Abdollahpouri
Embedded Optimal Estimation for Fast Mechatronic Systems
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Mohammad Abdollahpouri
Vnorené prediktívne riadenie rýchlych mechatronických systémov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ján Bizub
Meranie signálu nerovnomernosti chodu viacvalcového spaľovacieho motora
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Jozef Csambál, PhD.
Algoritmy pre viac - modelové prediktívne riadenie nelineárnych mechatronických systémov (Aplikácia na zážihový spaľovací motor)
december 2011
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jozef Csambál, PhD.
Návrh fyzikálneho modelu vzduchovej vetvy spaľovacieho motora
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Csonga
Modelovanie a riadenie elektronickej škrtiacej klapky spaľovacieho motora
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Ľubomír Čapucha, PhD.
Architektúra mobilného robotického systému na podvozku so všesmerovými kolesami
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Roman Čepák
Optimálne riadenie pracovného režimu spaľovacieho motora
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Deák
Konštrukčné riešenie laboratórneho modelu „Rotačné kyvadlo - Pendubot“
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Deák
Modelovanie a riadenie laboratórneho modelu "Rotačné kyvadlo"
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristián Dudík
Modelovanie a riadenie laboratórneho modelu "Helikoptéra"
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristián Dudík
Návrh programového vybavenia pre prediktívne riadenie laboratórneho HVAC systému v prostredí Matlab-Simulik
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Ebert
Aplikácia 2-D senzoru v úlohe lokalizácie mobilného robotickeho systému
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Ebert
Návrh algoritmov navigácie mobilného robota
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Peter Ebert
Prediktivne riadenie mobilného autonómneho systému po zadanej trajektórii s prekážkami.
máj 2023Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Peter Fábry
Riadenie výšky hladiny v zásobníkoch
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mgr. Martin Fenik
Návrh fuzzy regulátora pre ústredné vykurovanie rodinného domu
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
Nonlinear model predictive control of underactuated mechatronic systems
august 2015
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Guľaši
Prediktívne riadenie laboratórneho klimatizačného systému
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Guľaši
Riadenie a ovládanie rýchlostného servopohonu
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Marek Honek, PhD.
Modelovanie a riadenie elektronickej škrtiacej klapky zážihového spaľovacieho motora
júl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Honek, PhD.
Návrh algoritmu stabilizácie kyvadla laboratórneho modelu invertované kyvadlo
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Chvála
Návrh programového vybavenia pre simuláciu robotického ramena SCHUNK
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Peter Chvála
Návrh technického riešenia podvozkovej časti mobilného robota
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Chvála
Návrh technického riešenia podvozkovej časti mobilného robota
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Janík
Návrh prediktívneho riadenia laboratórneho vykurovacieho systému
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Pavol Karas
Nelineárne prediktívne riadenie systémov s rýchlou dynamikou
jún 2018
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tibor Khern
Návrh riadenia laboratórneho fyzikálneho modelu vzduchovej vetvy spaľovacieho motora
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milada Knapiková
Návrh programového vybavenia pre polohovanie laboratórneho robotického ramena
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Matúš Kopačka, PhD.
Effective Robust Predictive Control of Mechatronic Systems
december 2011
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Attila Kosár
Návrh riadenia hydraulického ramena na odstránenie zhrabkov.
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Tomáš Kováč, PhD.
Riadenie robotického ramena autonómneho mobilného robotického systému
jún 2017
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavol Krasňanský, PhD.
Návrh koncepcie mobilného robota s pracovným ramenom
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Pavol Krasňanský, PhD.
Návrh konštrukčného riešenia podvozku autonómneho mobilného robotického systému
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Pavol Krasňanský, PhD.
Robotické rameno pre autonómny mobilný robotický systém
júl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Juraj Kubíček
INTELIGENTÉ RIADIACE SYSTÉMY SPAĽOVACIEHO MOTORA
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Lukáš Kučerka
Modelovanie a riadenie viacpalivových preplňovaných spaľovacích motorov
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Kuruc
Stabilné prediktívne riadenie procesov s obmedzeniami
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Martin Lauko
Prediktívne riadenie nelineárnych dynamických systémov s obmedzeniami
september 2012
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Lauko
Transformácia modulov Fortranovskej knižnice adaptívnych regulátorov do prostredia Matlab-Simulink
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Slavomír Lipár, PhD.
Návrh programového vybavenia pre spracovanie signálu snímača klepania zážihového spaľovacieho motora
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Miroslav Mates
Modelovanie a róbustné riadenie mechatronických polohovacích sústav
september 2009
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Richard Mihalovič
Návrh algoritmu optimálneho zdvihu kyvadla laboratórneho modelu invertované kyvadlo
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Minarovič
Návrh algoritmov riadenia turbodúchadla s premenlivou geometriou
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Mrázik
Modelovanie a riadenie laboratórneho systému „Vzduchová vetva spaľovacieho motora“
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Adam Mrázik
Odhad parametrov a stavu nelineárnych mechatronických systémov
september 2013
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Nímet
Automatizovaná kontrola kvality povrchu so zariadením Steinbichler
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mgr. Martin Richter
Návrh laboratórneho modelu "gulôčka na ploche"
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Adam Rosinský
Prediktívne riadenie hydraulického laboratórneho výukového modelu s viacerými vstupmi a výstupmi
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Michal Salaj, PhD.
Nonlinear moving horizon estimation of underactuated mechatronic systems
august 2015
Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Pavol Seman, PhD.
Prediktívne riadenie nelineárneho mechatronického systému
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Skladan
Riadenie zážihového spaľovacieho motora s nepriamym vstrekom
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Marek Slamka
Návrh algoritmov pre riadenie laboratórneho systému „prečerpávajúca vodná elektráreň“
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Juraj Slovák
Navigácia a riadenie mobilných autonómnych mechatronických systémov
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Slovák
Riadenie všesmerového podvozku mobilného robotického systému
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Smítka
Návrh programového vybavenia pre riadenie polohy laboratórneho robotického ramena
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Peter Šimončič, PhD.
Modelovanie a riadenie procesov zážihového spaľovacieho motora
júl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Peter Šimončič, PhD.
Modelovanie a riadenie procesov zážihového spaľovacieho motora
september 2012
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Šimončič, PhD.
MODELOVANIE A RIADENIE SYSTÉMU PRUŽENIA MOTOROVÉHO VOZIDLA
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Šimončič, PhD.
Modelovanie vzduchovej vetvy spaľovacieho motora
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: doc. Ing. Gergely Takács, PhD.
Aplikácia výkonného prediktivneho riadenia pri aktívnom tlmení vibrácii
august 2009
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Juraj Tinák
Návrh pohonnej časti autonómneho laboratórneho mobilného robota – prieskumníka
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Tkáč
Programovanie polohy laboratórneho robotického ramena
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Mgr. Ing. Filip Tóth, PhD.
Autonómny mobilný robotický systém (Návrh a lokalizácia robota s mecanum kolesovým podvozkom)
júl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Mgr. Ing. Filip Tóth, PhD.
Komplexný návrh a realizácia mobilného robotického systému
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Vašíček
Návrh systému detekcie vynechávania zapaľovania zážihového spaľovacieho motora
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Vladimir Villaverde Huertas, PhD.
Predictive Control of Flexible Mechatronic Systems
júl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimir Villaverde Huertas, PhD.
Prediktívne riadenie laboratórneho mechatronického systému "Vrtuľník"
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Vitáloš, PhD.
Návrh audio a video kanálu na sledovanie experimentov v Laboratóriu automatického riadenia a mechatroniky ÚAMAI
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Tomáš Volenský, PhD.
Prediktívne riadenie mechatronických systémov s rýchlou dynamikou
november 2011Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: mgr inż. Sławomir Stanisław Wojnar, PhD.
Nonlinear Model-Based Air-Fuel Ratio Predictive Control of Spark Ignited Engines
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná