Apr 6, 2020   7:28 a.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identification number: 2463
University e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Automated quality control surface such equipment Steinbichler
Written by (author): Ing. Matúš Nímet
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Opponent:doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Automatizovaná kontrola kvality povrchu so zariadením Steinbichler
Summary:Diplomová práca je zameraná na využitie moderných automatizovaných a robotizovaných technológii v procese optickej kontroly kvality povrchu výlis-kov v automobilovom priemysle so zariadením ABIS II. Odborné poznatky z oblasti robotiky opísané v úvodnej časti boli využité pri tvorbe komplexného meracieho programu pre bočný diel automobilu Audi Q7. Za účelom optimalizácie a stabilizácie procesu merania bol navrhnutý špeciálny merací prípravok eliminujúci deformačné vplyvy gravitačnej sily pôsobiacej na výlisok. Ideou a cieľom tvorby neštandardného meracieho programu bolo čiastočne znížiť merací čas voči vytvorenému štandardnému meraciemu programu a taktiež zmenšiť mechanické namáhanie el. motorov a prevodoviek spôsobené razantným brzdením a akceleráciou robota. Všetky kroky diplomovej práce viedli k získaniu vylepšeného meracieho programu vhodného k integrácii do sériového procesu lisovania.
Key words:robot, gravitačná sila, prípravok, optická kontrola, štandardný a neštandardný program, ABIS II

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited