13. 8. 2020  23:15 Ľubomír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identifikačné číslo: 2463
Univerzitný e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externý spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty
     
     Projekty
     
     
     
Vedené práce
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Prediktívne riadenie hydraulického laboratórneho výukového modelu s viacerými vstupmi a výstupmi
Autor:
Ing. Adam Rosinský
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Prediktívne riadenie hydraulického laboratórneho výukového modelu s viacerými vstupmi a výstupmi
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá návrhom prediktívneho riadenia s garantovanou stabilitou riadenia a praktickou realizáciou na hydraulickom laboratórnom výukovom modeli kaskádovo spojených nádob, ktorý predstavuje sústavu s viacerými vstupmi a výstupmi. V teoretickej časti práce sú uvedené prístupy získania stavového modelu danej sústavy na základe analytickej a experimentálnej identifikácie. Pre daný výukový model bol uprednostnený experimentálny prístup s využitím metódy podpriestorovej identifikácie. Uvedené sú základné poznatky z oblasti prediktívneho riadenia a prístupov ku garancii stability riadenia. Pri návrhu postupu prediktívneho riadenia je pre dosiahnutie stability použité kritérium riadenia na nekonečnom horizonte riadenia, pričom je aplikovaná stratégia riadenia zloženým riadiacim zákonom a použitie cieľových množín. Navrhnutý postup bol testovaný na laboratórnom modeli v prostredí Matlab/Simlunk pomocou softvérového balíka Real-Time Target.
Kľúčové slová:prediktívne riadenie, perturbácie, kaskádovo-spojené nádoby, Real-Time Target, MIMO systémy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene