Apr 2, 2020   11:30 a.m. Zita
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identification number: 2463
University e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Level control in tanks
Written by (author): Bc. Peter Fábry
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Opponent:Ing. Lukáš Bartalský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie výšky hladiny v zásobníkoch
Summary:Táto bakalárska práca sa zaoberá reguláciou výšky hladiny kvapaliny vo valcovej nádrži konštantného prierezu s odtokom. Cieľom je identifikovať a navrhnúť P a PI regulátor a ustáliť hladinu na požadovanej úrovni pri pôsobení náhodných porúch. Na ustálenie hladiny sa použijú regulátory typu P a PI v troch rôznych pracovných bodoch. V práci vytvoríme matematický model analytickou a experimentálnou identifikáciou. Pomocou syntézy regulátorov metódou umiestnenia pólov získame parametre regulátorov a následne všetky hodnoty odskúšame na reálnom modely.
Key words:regulácia, PI regulátor, P regulátor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited