25. 5. 2020  3:20 Urban
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identifikační číslo: 2463
Univerzitní e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Externí spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Výuka
     
Projekty
     
Publikace
     
Orgány
     
Vedené práce
          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Návrh riadenia laboratórneho fyzikálneho modelu vzduchovej vetvy spaľovacieho motora
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Martin Rusko
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Návrh riadenia laboratórneho fyzikálneho modelu vzduchovej vetvy spaľovacieho motora
Abstrakt:Táto práca reprezentuje pohľad na súčasné vývojové tendencie v oblasti riadiacich systémov automobilov. Špeciálny pohľad je venovaný riadenia vzduchovej vetvy spaľovacieho motora, nakoľko predmetom práce je riadenie laboratórneho fyzikálneho modelu vzduchovej vetvy spaľovacieho motora. Podrobnejšie je opísaný princíp riadenia spaľovacieho motora, špeciálne je opísaný princíp činnosti systému Bosch Motronic. V práci sú uvedené najdôležitejšie časti vzduchovej vetvy spaľovacieho motora a ich opis a princíp činnosti: prietokomera, škrtiacej klapky, turbodúchadla. Jedna kapitola je venovaná v súčasnosti veľmi aktuálnej problematike preplňovania spaľovacieho motora. Predmetom praktickej časti práce bola matematicky modelovať laboratórny fyzikálny model vzduchovej vetvy spaľovacieho motora. Úloha bola riešená v programe MATLAB -- SIMULINK. V ďalšej časti práce úlohou bola na základe meraných veličín vetvy a požadovaného stavu navrhnúť algoritmus vhodný na mikropočítačové riadenie elektronickej klapky a turbodúchadla s premenlivou geometriou turbíny. Algoritmus je znázornený schematicky(obr. č. 11.1) a riadenie oboch častí bude uskutočnený pomocou jednosmerných motorov. Na konci práce sú uvedené výsledky simulačného výpočtu, ktorý bol robený pomocou matematického modelu v programe MATLAB -- SIMULINK.
Klíčová slova:vzduchová vetva, matematický model, riadenie


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně