25. 5. 2020  5:02 Urban
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identifikační číslo: 2463
Univerzitní e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externí spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty
     
     
Projekty
     
Publikace     
Orgány
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Prediktívne riadenie mechatronických systémov s rýchlou dynamikou
Autor: Ing. Tomáš Volenský, PhD.
Pracoviště:
Vedoucí práce:
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Oponent 1:
prof. Ing. Mikuláš Alexík, CSc.
Oponent 2:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Prediktívne riadenie mechatronických systémov s rýchlou dynamikou
Abstrakt:Predložená dizertačná práca sa zaoberá metódou využitia podpriestorovej identifikácie pri návrhu a aplikácii prediktívneho riadenia na mechatronický systém s rýchlou dynamikou. Dôraz je kladený na univerzálnosť daného riešenia a uplatnenia pri ďalších systémoch s rýchlou dynamikou. Práca je rozdelená na teoretickú a experimentálnu časť. Rozoberaný je postup získavania dát reprezentujúcich "neznámu" dynamickú sústavu (čierna skrinka) predstavujúcu svojou zložitosťou a komplexnosťou z pohľadu matematicko-fyzikálnej analýzy veľmi ťažko modelovateľnú sústavu. Využitím metódy podpriestorovej identifikácie sme získali dynamický model mechatronického systému (konkrétna aplikácia na príklade laboratórneho modelu vrtuľníka). Pre takýto model bola ďalej definovaná úloha prediktívneho riadenia (sledovania) žiadaných hodnôt trajektórie letu. Celý postup bol overený simulačne a následne testovaný na konkrétnom fyzikálnom laboratórnom modeli. Pri formulácii návrhu prediktívneho riadenia boli brané do úvahy formy stabilizujúceho prediktívneho riadenia na báze fyzikálnych obmedzení vstupov, stavov resp. výstupov daného riadeného systému.
Klíčová slova:podpriestorová identifikácia, prediktívne riadenie, stabilita, lineárne systémy, obmedzenia, mechatronický systém s rýchlou dynamikou, vrtuľník

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně