12. 12. 2019  4:38 Otília
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identifikační číslo: 2463
Univerzitní e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Externí spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh programového vybavenia pre prediktívne riadenie laboratórneho HVAC systému v prostredí Matlab-Simulik
Autor: Ing. Kristián Dudík
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Oponent:Ing. Martin Rusko
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh programového vybavenia pre prediktívne riadenie laboratórneho HVAC systému v prostredí Matlab-Simulik
Abstrakt:V súčasnej dobe svetová energetická situácia núti spoločnosť intenzívne hľadať nové a netradičné možnosti využitia zdrojov energie. Z tohto dôvodu sa zavádza regulácia technických procesov, medzi ktoré z hľadiska energetickej náročnosti, patrí aj zabezpečenie tepelnej pohody pre človeka. Typickým príkladom sú inteligentné budovy šetriace energiu a peniaze pri súčasných lepších pracovných podmienkach. Úlohou mojej diplomovej práce je prepísať algoritmy pre riadenie laboratórneho HVAC modelu, ktoré sú písané v Matlabe na algoritmy fungujúce v prostredí Simulink, ktorý sme použili ako prostredie pre riadenie v reálnom čase, keďže tento spôsob riadenia nie je v Matlab-e možný. Komplikáciou bola hlavne iná filozofia algoritmov, ktoré musia byť v prípade použitia pre Simulink písané v jazyku C, ktorý je základným pre programovanie S-funkcií.
Klíčová slova:laboratórny model hvac, prediktívne riadenie, gpc regulátor


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně