30. 5. 2020  15:11 Ferdinand
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identifikační číslo: 2463
Univerzitní e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 

     
Výuka     Projekty     
     
     
Vedené práce
          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Modelovanie vzduchovej vetvy spaľovacieho motora
Autor: Ing. Peter Šimončič, PhD.
Pracoviště:
Vedoucí práce: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Modelovanie vzduchovej vetvy spaľovacieho motora
Abstrakt:
Diplomová práca je zameraná na fyzikálne modelovanie vzduchovej vetvy spaľovacieho motora. V prvej časti sú stručne popísané komponenty z ktorých sa skladá labora-tórny model. Druhá časť je zameraná na aktuátor turbo-dúchadla, na jeho ovládanie a na získavanie informácií o jeho stave pomocou CAN zbernice. V tretej časti sa na-chádza popis snímača merania prietoku vzduchu a princíp jeho merania. Štvrtá časť je zameraná na elek-tronické ovládanie škrtiacej klapky a jej identifikáciu. V tejto časti je popísaný princíp ovládania elektronickej škrtiacej klapky. Taktiež sa tu nachádza jej identifikácia a modelovanie pomocou doprednej neurónovej siete typu NARX a rekurzívnej metódy najmenších štvorcov. V záverečnej časti sa nachádza návrh spätnoväzbového riadenia polohy škrtiacej klapky pomocou adaptívneho samočinne sa nastavujúceho regulátora s umiestňovaním pólov. Je tu tiež porovnanie jeho regulačného pochodu s PSD regulátorom, ktoré bolo spravené na škrtiacej klap-ke.
Klíčová slova:
modelovanie, identifikácia, riadenie


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně