25. 5. 2020  5:00 Urban
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identifikační číslo: 2463
Univerzitní e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externí spolupracovník - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)

Kontakty     
     
Projekty
     
Publikace
     
     Vedené práce
     
Konference
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Programovanie polohy laboratórneho robotického ramena
Autor:
Pracoviště: Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Programovanie polohy laboratórneho robotického ramena
Abstrakt:
Diplomová práca opisuje programovanie hotového robotického ramena a ovládacieho panela, ktoré umožní riadiť polohu a sekvencie pohybu. Základom logiky riadenia sú mikropočítače od firmy ATMEL, ktoré sú predmetom programovania. Druhá a tretia kapitola práce dáva prehľad súčasných programovacích jazykov. Zdôvodňuje výber použitého jazyka a vývojového prostredia pre programovanie mikropočítačov. V nasledujúcej časti práce je opísané programovanie použitých periférií mikropočítača na konkrétnych príkladoch z hotového projektu. Rovnakým spôsobom je opísaná štruktúra programov pre ovládací panel a kĺbové moduly. Výsledné programové vybavenie umožní ovládanie robotického ramena tromi režimami pomocou funkcií ktoré poskytuje. Táto práca opisuje prvý režim ručné ovládanie a je základom pre zvyšné dva režimy.
Klíčová slova:mikropočítač, robot, programovanie

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně