Apr 6, 2020   6:42 a.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identification number: 2463
University e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Modeling and control of laboratory system of the air section of the combustion engine
Written by (author): Ing. Adam Mrázik
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Opponent:doc. Ing. Ján Vachálek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie a riadenie laboratórneho systému „Vzduchová vetva spaľovacieho motora“
Summary:Diplomová práca sa zaoberá modelovaním a riadením vzduchovej vetvy spaľovacieho motora. V prvej časti sú popísané jednotlivé komponenty z ktorých sa skladá laboratórny model. V druhej časti je opísaný spôsob merania prietoku vzduchu a konštrukcia snímača. V tretej časti sa venujem problematike preplňovania zážihových spaľovacích motorov. Štvrtá časť je zameraná na modelovanie vzduchovej vetvy v prostredí Matlab-Simulink. Modelovanie prebieha rekurzívnou metódou najmenších štvorcov a lokálnymi modelmi (ARX model). V poslednej časti sú popísané princípy riadiacich systémov. Nachádza sa tu popis regulátorov (PID a PSD), ako aj teória prediktívneho riadenia. Je tu tiež porovnanie regulačného pochodu PSD regulátora s prediktívnym riadením.
Key words:vzduchová vetva, turbodúchadlo, modelovanie, identifikácia, regulácia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited